Banner

Duurzaam personeelsbeleid

Duurzaam is de nieuwe norm, we kunnen er echt niet meer omheen. Voor een opdrachtgever hebben we de aanzetten voor een duurzaam personeelsbeleid ontwikkeld. Een belangrijke vraag daarbij was: hoe kunnen de beginselen van duurzaamheid worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering en dagelijkse besluitvorming en hoe geven we daar vorm en inhoud aan

INK-cirkel en personeelsbeleid

Hoe ziet dat er uit, duurzaam personeelsbeleid? We hebben de strategie in het personeelsbeleid globaal verdeeld volgens de faseringen Begeren, Organiseren, Realiseren en Integreren, vrij vertaald vanuit de INK-methode. We hebben er vervolgens verdieping in aangebracht aan de hand van de INK-cirkel:

 • Inspireren
 • Mobiliseren
 • Waarderen
 • Reflecteren

Op die manier hebben we de verschillende dimensies van duurzaamheid in beeld gebracht.

Maatschappelijk verantwoord HRM-ondernemen

Zo ontwikkelden we samen met deze opdrachtgever het duurzaam personeelsbeleid in het kader van maatschappelijk verantwoord HRM ondernemen. De hoofdlijnen van dat HRM beleid zijn:

 • Een zakelijke lange termijn visie op personeel en organisatie
 • Duurzame ontwikkeling van organisatie en individu
  • Een flexibele organisatiestructuur
  • Opleidingen en Ontwikkeling
  • Aanbieden stage of leerplaatsen
 • Aandacht voor een vitaal en creatief werkgever- en werknemerschap
  • Arbeidsvoorwaarden en regelingen
  • Betrokkenheid medewerkers
  • Communicatie intern en extern
  • Samenwerkingsverbanden zoeken en aangaan
 • Protocollen en regelingen met betrekking tot het omgaan met Mens, Milieu en Omgeving
  • Vermindering energieverbruik
  • Promotie duurzaam energieverbruik

Duurzaamheid is kernwaarde

Als maatschappelijke organisatie vindt onze opdrachtgever duurzaamheid een belangrijke kernwaarde. Met dit beleid tonen zij aan de maatschappij, de medewerkers en de omgeving dat zij hun verantwoordelijkheid nemen, ook op de lange termijn

Duurzaamheid meten en waarderen

Het concept duurzaamheid is met dit beleid niet meteen volledig in de organisatie geïntegreerd, er zijn wel belangrijke stappen gezet. In de volgende fase ontwikkelen we een feedback systeem om de investering in duurzaamheid ook te kunnen meten en waarderen.

Ik bespreek graag met u wat deze aanpak voor uw organisatie kan betekenen. Bel 06-25 05 17 40 en u heeft de eerste stap gezet naar een duurzamer personeelsbeleid

Simpra

06 - 25 05 17 40
patrick@simpra.nl

Volg mij op Linkedin

Adres
Linge 24
3904 NB Veenendaal

Kvk: 56989954

Contact opnemen met Simpra

Uw voor- en achternaam:

Uw telefoonnummer:

Uw e-mailadres:

Uw bericht / vraag:

loading